دومین اجلاس ملی مشتری مداری و توسعه کسب و کار

|دی ماه 1402 | «وظیفه‌ مشتریان نیست که شما را به خاطر بسپارند، این مسئولیت شما است که با ایجاد تجربه خوشایند در آنها، اجـازه ندهیـد فراموش‌تان کنند.